Luonnonvarakeskus mukana juhlistamassa
Suomenlahti 2014-vuotta

Luonnonvarakeskus juhlistaa Suomenlahti 2014 -vuotta tarjoamalla Suomenlahtea koskevaa tietoa Suomenlahti.info-verkkopalvelussa. Verkkopalveluun on koottu tietoa Suomenlahden kaloista ja kalastuksesta, merilinnuista, hylkeistä ja kalankasvatuksesta.

TOIMINTAA

01

Merilintuja uhkaavat onnettomuudet ja häirintä

Merilintuja uhkaavat onnettomuudet ja häirintä

Suomenlahden merilintukantojen uhkia ovat mahdolliset öljyonnettomuudet ja pesimäaikainen häirintä. Suomenlahti on merkittävä öljynkuljetusreitti ja kuljetusten määrän kasvu jatkuu, joten myös öljyonnettomuuksien riskit kasvavat. Myös vilkastunut moottoriveneliikenne Suomenlahdella aiheuttaa häiriöitä merilinnuille etenkin pesimäaikana.


02

Suomenlahden rannikkovedet ovat rehevöityneet

Suomenlahden rannikkovedet ovat rehevöityneet

Suomenlahden rannikkovedet ovat rehevöityneet. Rehevöityminen on seurausta siitä, että rannikkovesiin on kulkeutunut vuosikymmenien aikana runsaasti ravinteita, kuten fosforia ja typpeä.


04

Tutkittua tietoa saaristolinnuista

Tutkittua tietoa saaristolinnuista

Saaristolintuseurannan avulla on tuotettu aikasarjaa saaristolintujen pesimäkantojen vuotuisista muutoksista.


Ajankohtaista

Luonnonvarakeskus I Love Gulf of Finland Gulf of Finland - Year 2014