Luonnonvarakeskus mukana juhlistamassa
Suomenlahti 2014-vuotta

Luonnonvarakeskus juhlistaa Suomenlahti 2014 -vuotta tarjoamalla Suomenlahtea koskevaa tietoa Suomenlahti.info-verkkopalvelussa. Verkkopalveluun on koottu tietoa Suomenlahden kaloista ja kalastuksesta, merilinnuista, hylkeistä ja kalankasvatuksesta.

TOIMINTAA

01

Kalaistutuksilla elvytetään uhanalaisia kalakantoja

Kalaistutuksilla elvytetään uhanalaisia kalakantoja

Luonnonvarakeskus tekee vuosittain kalaistutuksia, joiden tarkoituksena on säilyttää ja elvyttää uhanalaisia kalakantoja.


02

Hylkeet ja kalastajat käyvät samoilla apajilla

Hylkeet ja kalastajat käyvät samoilla apajilla

Hyljekantojen runsastumisen myötä myös niiden aiheuttamat vahingot kalastukselle ja kalankasvatukselle ovat lisääntyneet. Erityisesti halli (harmaahylje) aiheuttaa runsaasti vahinkoja rannikkokalastukselle. Hylkeiden aiheuttamat yleisimmät vahingot muodostuvat menetetystä saaliista - kokonaan syödyt ja vioitetut kalat - ja rikkoontuneista pyydyksistä.


04

Kirjolohi ui myös rypsiöljyllä

Kirjolohi ui myös rypsiöljyllä

Kirjolohta on totuttu ruokkimaan kalliilla ulkomaisella kalaöljyllä. RKTL:n (1.1.2015 lähtien Luonnonvarakeskus) johtama tutkimus osoitti, että kalan ravinto voidaan korvata osittain suomalaisella rypsiöljyllä ilman että kalan ravintoarvo siitä juuri laskee.


Ajankohtaista

Luonnonvarakeskus I Love Gulf of Finland Gulf of Finland - Year 2014