Luonnonvarakeskus mukana juhlistamassa
Suomenlahti 2014-vuotta

Luonnonvarakeskus juhlistaa Suomenlahti 2014 -vuotta tarjoamalla Suomenlahtea koskevaa tietoa Suomenlahti.info-verkkopalvelussa. Verkkopalveluun on koottu tietoa Suomenlahden kaloista ja kalastuksesta, merilinnuista, hylkeistä ja kalankasvatuksesta.

TOIMINTAA

01

Poikasaluetieto terveiden kalakantojen turvaajana

Poikasaluetieto terveiden kalakantojen turvaajana

Poikasaluetietoa voidaan käyttää esimerkiksi kalaistutusten kohdentamisessa. Tiettyjen lajien poikasia ei kannata istuttaa alueille, joissa on toimiva luontainen lajin poikastuotanto.


02

Hylkeet liikkuvat pitkiä matkoja

Hylkeet liikkuvat pitkiä matkoja

Tietoa hylkeiden liikkumisesta saadaan GPS-seurannalla.


04

Vieraat lajit valtaavat rannikkovesiämme

Vieraat lajit valtaavat rannikkovesiämme

Vieraslajien vyöry uhkaa syrjäyttää rannikkomme alkuperäisiä eläinlajeja. Viimeisen vuosikymmenen aikana uusien lajien määrä ja esiintymisalueet rannikollamme ovat nopeasti kasvaneet. Pian ensihavaintojen jälkeen osa lajeista on yleistynyt, ja on saatu viitteitä alkuperäisten lajien taantumisestakin.


Ajankohtaista

Luonnonvarakeskus I Love Gulf of Finland Gulf of Finland - Year 2014