Luonnonvarakeskus mukana juhlistamassa
Suomenlahti 2014-vuotta

Luonnonvarakeskus juhlistaa Suomenlahti 2014 -vuotta tarjoamalla Suomenlahtea koskevaa tietoa Suomenlahti.info-verkkopalvelussa. Verkkopalveluun on koottu tietoa Suomenlahden kaloista ja kalastuksesta, merilinnuista, hylkeistä ja kalankasvatuksesta.

TOIMINTAA

01

Talven lämpenemisestä on haittaa hylkeille

Talven lämpenemisestä on haittaa hylkeille

Sekä halli että norppa lisääntyvät ensisijaisesti jäällä. Ilmastonmuutos tulee vaikuttamaan molempien lajien pesimäolosuhteisiin. Norpalle lämpenemisen vaikutukset voivat olla merkittäviä, sillä sen lisääntymisen onnistumiseen vaikuttavat voimakkaasti jää ja lumipeite. Halli sopeutuu todennäköisesti kohtuullisen hyvin myös jäättömiin talviin.


02

Vieraslajit muuttavat ekosysteemiä

Vieraslajit muuttavat ekosysteemiä

Vieraslajit ovat uusille alueille tarkoituksella tai tahattomasti päässeitä lajeja. Vieraslajien aiheuttamien haittojen takia niiden asettumista uusille alueille pidetään uhkana ekosysteemille ja luonnon monimuotoisuudelle. Uudessa ympäristössä vierailla lajeilla ei useinkaan ole riittävästi vihollisia, loisia tai sairauksia, jotta lisääntyvä kanta pysyisi kurissa ja tällöin alkuperäiset lajit monesti joutuvat kärsimään.


04

Ruokkilintujen joukkokuolemia selvitettiin

Ruokkilintujen joukkokuolemia selvitettiin

Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksessa (1.1.2015 lähtien Luonnonvarakeskus) selvitettiin, soveltuvatko itäisellä Suomenlahdella viime aikoina havaittujen ruokkilintujen joukkokuolemien esiintyminen merialueen tilan yhdeksi indikaattoriksi.


Ajankohtaista

Luonnonvarakeskus I Love Gulf of Finland Gulf of Finland - Year 2014