Luonnonvarakeskus mukana juhlistamassa
Suomenlahti 2014-vuotta

Luonnonvarakeskus juhlistaa Suomenlahti 2014 -vuotta tarjoamalla Suomenlahtea koskevaa tietoa Suomenlahti.info-verkkopalvelussa. Verkkopalveluun on koottu tietoa Suomenlahden kaloista ja kalastuksesta, merilinnuista, hylkeistä ja kalankasvatuksesta.

TOIMINTAA

01

Hylkeet lasketaan keväisin lentokoneesta

Hylkeet lasketaan keväisin lentokoneesta

Hylkeiden kannankoon seuranta on Luonnonvarakeskuksen tehtävä. Kanta-arviot perustuvat lentolaskentoihin ja täydentävää tietoa saadaan yksilötason seurantahankkeilla.


02

Poikasaluetieto terveiden kalakantojen turvaajana

Poikasaluetieto terveiden kalakantojen turvaajana

Poikasaluetietoa voidaan käyttää esimerkiksi kalaistutusten kohdentamisessa. Tiettyjen lajien poikasia ei kannata istuttaa alueille, joissa on toimiva luontainen lajin poikastuotanto.


04

ECOSEAL selvitti hallien ravinnonkäyttöä

ECOSEAL selvitti hallien ravinnonkäyttöä

Itämeren hallit aiheuttavat huomattavaa haittaa rannikkokalastukselle. Hallien ravinnonkäytöstä saatava tieto riippuu pitkälti sen selvittämiseen käytetyistä menetelmistä, todettiin ECOSEAL-hankkeessa. Hallinmetsästyksessä tulisi pyrkiä kalastajien ja metsästäjien väliseen yhteistyöhön ja keskittyä ongelmahylkeiden poistamiseen.


Ajankohtaista

Luonnonvarakeskus I Love Gulf of Finland Gulf of Finland - Year 2014