Luonnonvarakeskus mukana juhlistamassa
Suomenlahti 2014-vuotta

Luonnonvarakeskus juhlistaa Suomenlahti 2014 -vuotta tarjoamalla Suomenlahtea koskevaa tietoa Suomenlahti.info-verkkopalvelussa. Verkkopalveluun on koottu tietoa Suomenlahden kaloista ja kalastuksesta, merilinnuista, hylkeistä ja kalankasvatuksesta.

TOIMINTAA

01

Rengastusaineistot avuksi Itämeren tilan seurantaan

Rengastusaineistot avuksi Itämeren tilan seurantaan

EU:n meristrategiadirektiivi edellyttää, että merilintuja käytetään tulevaisuudessa merialueiden tilan seurannoissa. Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksessa (1.1.2015 Luonnonvarakeskus) selvitettiin, soveltuvatko itäisellä Suomenlahdella viime aikoina havaittujen ruokkilintujen joukkokuolemien esiintyminen merialueen tilan yhdeksi indikaattoriksi.


02

Miksei kuluttaja saa kotimaista kalaa?

Miksei kuluttaja saa kotimaista kalaa?

Suomalaiset arvostavat kotimaista kalaa ja tahtoisivat lisätä sen kulutusta. Suomalaista kalaa ei kuitenkaan ole enää saatavilla niin kuin ennen vanhaan.


04

Särkikalojen määrän arvioimiseksi kehitettiin uusi menetelmä

Särkikalojen määrän arvioimiseksi kehitettiin uusi menetelmä

RKTL:ssä (1.1.2015 lähtien Luonnonvarakeskus) toteutettiin vuosina 2010–2011 laaja pilottihanke, jossa selvittiin mahdollisuuksia vajaahyödynnettyjen kalalajien käytön lisäämisessä. Jotta särkikalojen hyödyntämistä voitaisiin kehittää, on myös selvitettävä särkikalojen saatavuus ja riittävyys. Tähän tarvittiin uutta teknologiaa, sillä perinteinen kaikuluotaus ei toiminut matalissa rannikkovesissä.


Ajankohtaista

Luonnonvarakeskus I Love Gulf of Finland Gulf of Finland - Year 2014