Luonnonvarakeskus mukana juhlistamassa
Suomenlahti 2014-vuotta

Luonnonvarakeskus juhlistaa Suomenlahti 2014 -vuotta tarjoamalla Suomenlahtea koskevaa tietoa Suomenlahti.info-verkkopalvelussa. Verkkopalveluun on koottu tietoa Suomenlahden kaloista ja kalastuksesta, merilinnuista, hylkeistä ja kalankasvatuksesta.

TOIMINTAA

01

Merilintuja uhkaavat onnettomuudet ja häirintä

Merilintuja uhkaavat onnettomuudet ja häirintä

Suomenlahden merilintukantojen uhkia ovat mahdolliset öljyonnettomuudet ja pesimäaikainen häirintä. Suomenlahti on merkittävä öljynkuljetusreitti ja kuljetusten määrän kasvu jatkuu, joten myös öljyonnettomuuksien riskit kasvavat. Myös vilkastunut moottoriveneliikenne Suomenlahdella aiheuttaa häiriöitä merilinnuille etenkin pesimäaikana.


02

Voitto-halli, Itämeren kruiseri

Voitto-halli, Itämeren kruiseri

Vaikka hylkeiden tiedetään liikkuvan paljon, Voitto-halli yllätti tutkijatkin ennennäkemättömän pitkällä matkallaan. Voitto on yksi GPS-seuratuista hylkeistä Itämerellä ja sen liikkumista seurattiin 16.9.2011 - 10.3.2012 välisenä aikana.


04

Kolme neljäsosaa vapaa-ajankalastajien saaliista ihmisravinnoksi

Kolme neljäsosaa vapaa-ajankalastajien saaliista ihmisravinnoksi

Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen (1.1.2015 lähtien Luonnonvarakeskus) tuoreen tilaston mukaan vapaa-ajankalastuksen kokonaissaalis vuonna 2012 oli 24,5 miljoonaa kiloa ja rapusaalis 2,5 miljoonaa kappaletta. Kokonaissaalis on selvästi pienempi kuin vuonna 2010 (29,2 miljoonaa kiloa). Ero selittyy suurimmaksi osaksi muuttuneella tilastointitavalla: vuonna 2012 elävänä vapautettu saalis tilastoitiin erikseen.


Ajankohtaista

Luonnonvarakeskus I Love Gulf of Finland Gulf of Finland - Year 2014