Luonnonvarakeskus mukana juhlistamassa
Suomenlahti 2014-vuotta

Luonnonvarakeskus juhlistaa Suomenlahti 2014 -vuotta tarjoamalla Suomenlahtea koskevaa tietoa Suomenlahti.info-verkkopalvelussa. Verkkopalveluun on koottu tietoa Suomenlahden kaloista ja kalastuksesta, merilinnuista, hylkeistä ja kalankasvatuksesta.

TOIMINTAA

01

Vieraslajit muuttavat ekosysteemiä

Vieraslajit muuttavat ekosysteemiä

Vieraslajit ovat uusille alueille tarkoituksella tai tahattomasti päässeitä lajeja. Vieraslajien aiheuttamien haittojen takia niiden asettumista uusille alueille pidetään uhkana ekosysteemille ja luonnon monimuotoisuudelle. Uudessa ympäristössä vierailla lajeilla ei useinkaan ole riittävästi vihollisia, loisia tai sairauksia, jotta lisääntyvä kanta pysyisi kurissa ja tällöin alkuperäiset lajit monesti joutuvat kärsimään.


02

Talven lämpenemisestä on haittaa hylkeille

Talven lämpenemisestä on haittaa hylkeille

Sekä halli että norppa lisääntyvät ensisijaisesti jäällä. Ilmastonmuutos tulee vaikuttamaan molempien lajien pesimäolosuhteisiin. Norpalle lämpenemisen vaikutukset voivat olla merkittäviä, sillä sen lisääntymisen onnistumiseen vaikuttavat voimakkaasti jää ja lumipeite. Halli sopeutuu todennäköisesti kohtuullisen hyvin myös jäättömiin talviin.


04

Saaristolintuseuranta muutosten edessä

Saaristolintuseuranta muutosten edessä

Suomalainen saaristolintuseuranta täytti 65 vuotta vuonna 2014. Sitä vetää RKTL (1.1.2015 lähtien Luonnonvarakeskus) yhdessä Luonnontieteellisen keskusmuseon kanssa.


Ajankohtaista

Luonnonvarakeskus I Love Gulf of Finland Gulf of Finland - Year 2014