Luonnonvarakeskus mukana juhlistamassa
Suomenlahti 2014-vuotta

Luonnonvarakeskus juhlistaa Suomenlahti 2014 -vuotta tarjoamalla Suomenlahtea koskevaa tietoa Suomenlahti.info-verkkopalvelussa. Verkkopalveluun on koottu tietoa Suomenlahden kaloista ja kalastuksesta, merilinnuista, hylkeistä ja kalankasvatuksesta.

TOIMINTAA

01

Hylkeet lasketaan keväisin lentokoneesta

Hylkeet lasketaan keväisin lentokoneesta

Hylkeiden kannankoon seuranta on Luonnonvarakeskuksen tehtävä. Kanta-arviot perustuvat lentolaskentoihin ja täydentävää tietoa saadaan yksilötason seurantahankkeilla.


02

Suomenlahden vaelluskalat vaikeuksissa

Suomenlahden vaelluskalat vaikeuksissa

Luonnonvaraiset lohikalakalakannat Suomenlahden alueella ovat kärsineet ihmistoiminnasta ja Suomen kalastettavat vaelluskalakannat ovat nykyisin käytännössä täysin istutusten varassa.


04

Kirjolohen ympäristökuormitus on pienentynyt

Kirjolohen ympäristökuormitus on pienentynyt

Suomalaisen kirjolohenkasvatuksen ympäristövaikutukset tutkittiin elinkaariarviointimenetelmällä ensimmäisen kerran noin kymmenen vuotta sitten ja uudestaan 2011. Tulosten mukaan hiilijalanjälki oli pienentynyt yhdeksän prosenttia, happamoittavat päästöt 15 prosenttia ja alailmakehän otsoniin vaikuttavat päästöt 7,5 prosenttia.


Ajankohtaista

Luonnonvarakeskus I Love Gulf of Finland Gulf of Finland - Year 2014