TOPCONS-hankkeen loppuseminaari 25.11.2014 Helsingissä

14.10.2014

TOPCONS-hanke järjestää loppuseminaarin 25.11.2014 Helsingissä (SYKE, Mechelininkatu 34 A).

Seminaariohjelma ja rekisteröityminen löytyvät hankkeen verkkosivuilta.

TOPCONS on suomalais-venäläinen yhteishanke, jossa kehitetään uutta karttapohjaista työkalua merialueiden kestävän käytön suunnitteluun. Suunnittelutyökalun avulla ihmistoiminnot ja luontoarvot voidaan sovittaa yhteen. Tavoitteena on luoda työkaluja, joiden avulla ennustetaan ja kartoitetaan herkkien ja monimuotoisten vedenalaismaisemien sijainnit ja suunnitellaan ekosysteemiperusteista vesialueiden hoitoa ja käyttöä.

Hankkeessa hyödynnetään itäiseltä Suomenlahdelta koottua tietoa geologiasta, biologiasta ja ihmistoiminnoista. Karttapohjaiset aineistot yhdistetään GIS-ympäristössä. Yksityiskohtaisesti kartoitettavilta koealueilta tutkitaan geologisen ja biologisen monimuotoisuuden välisiä suhteita. Yhtenä tavoitteena on selvittää, voidaanko biologisen monimuotoisuuden kannalta keskeisten alueiden sijaintia ennustaa ympäristön geologisten ja fysikaalisten ominaisuuksien perusteella. Hankkeessa selvitetään myös mm. kalojen lisääntymisalueiden sijaintia ja ihmistoimintojen vaikutusta vedenalaisiin elinympäristöihin. Olennaista on tuottaa yhtenäistä ja vertailukelpoista poikkitieteellistä aineistoa suomalaisten ja venäläisten yhteiskäyttöön koko itäiseltä Suomenlahdelta.

Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos on vastannut hankkeessa kalojen lisääntymisalueiden kartoittamisesta.

Kuva: Plugi

Lue muita uutisia >

Luonnonvarakeskus I Love Gulf of Finland Gulf of Finland - Year 2014