Käyttöehdot

Suomenlahti.info-verkkopalvelun sisällöstä vastaa Luonnonvarakeskus (Luke) yhdessä virolaisten ja venäläisten yhteistyökumppaneiden kanssa. Sivuston käytännön ylläpidosta vastaa Luonnonvarakeskus.

Käyttäjä sitoutuu käyttämään Suomenlahti.info-verkkopalvelua näiden käyttöehtojen, lain ja hyvän tavan mukaisesti. Palvelu on maksuton.

Palvelun ylläpito ja vahingonkorvausvelvollisuus

Luonnonvarakeskus pyrkii ylläpitämään palvelussa mahdollisimman virheetöntä ja korkeatasoista tietoa, mutta ei anna takuita sivujensa virheettömyydestä tai sisällöstä. Luonnonvarakeskuksella on oikeus parantaa ja muuttaa palvelun sisältöä ja rakennetta.

Luonnonvarakeskus ei vastaa palvelun jatkuvasta saatavuudesta eikä takaa, että palvelu toimii käyttökatkoitta tai virheettömästi. Luonnonvarakeskus ei vastaa virheellisen sisällön, vanhentuneen tiedon, teknisten vikojen tai huoltotöiden käyttäjälle mahdollisesti aiheuttamista välittömistä tai välillisistä vahingoista.

Kaikki palvelussa esiintyvät tiedot on tarkoitettu ainoastaan informatiivisiin tarkoituksiin, eikä tietoja tule käsittää juridisena, kaupallisena tms. neuvontana. Luonnonvarakeskus ei vastaa palvelussa esitettyjen tietojen soveltuvuudesta käyttäjän tarpeisiin tai näiden tietojen perusteella tehtyjen toimien tuloksista.

Luonnonvarakeskuksella on oikeus muuttaa palvelua ja sen teknisiä osia. Luonnonvarakeskuksella on milloin tahansa oikeus ottaa palvelu tai sen osa tilapäisesti tai kokonaan pois käytöstä.

Muiden tuottamat aineistot

Luonnonvarakeskus ei vastaa niistä ulkopuolisten tuottamista aineistoista, joihin palvelusta on tehty linkki.

Tekijänoikeudet

Sivuilla olevan aineiston tekijänoikeudet kuuluvat Luonnonvarakeskukselle ja sen yhteistyökumppaneille, ellei toisin mainita. Sivuston tekstiaineistoa voi käyttää ja sivuihin voi vapaasti linkittää, kunhan lähde mainitaan. Valokuvien käytöstä on aina sovittava erikseen Luonnonvarakeskuksen viestinnän kanssa.

Sovellettava laki

Palvelun käyttämiseen ja käyttöehtojen tulkintaan sovelletaan Suomen lakia.

Käyttöehtojen voimaantulo ja muuttaminen

Nämä käyttöehdot tulevat voimaan tällä sivulla näkyvästä päivityshetkestä ja ovat voimassa toistaiseksi. Luonnonvarakeskuksella on oikeus muuttaa käyttöehtoja, ja uudet käyttöehdot tulevat voimaan sinä ajankohtana, kun ne julkaistaan verkkopalvelussa.

Luonnonvarakeskus I Love Gulf of Finland Gulf of Finland - Year 2014