Seikkaile
Suomenlahti-tiedon parissa

Aktivoinnit

Näytä lisää aktivointeja

Tietoiskut

06

Vesiviljely on vastuullista ja ekotehokas tapa tuottaa ravintoa

Vesiviljely on vastuullista ja ekotehokas tapa tuottaa ravintoa

Kasvava ihmiskunta tarvitsee lisää ruokaa. Ruoantuotannon suurin lisäpotentiaali on vesiviljelyssä ja kasvatetut lohikalat ovat yksi terveellisimmistä elintarvikkeista.


12

Saaristolintuseuranta on tärkein tietolähde suomalaisessa merilintuseurannassa

Saaristolintuseuranta on tärkein tietolähde suomalaisessa merilintuseurannassa

Saaristolintuseuranta on yhteistyöprojekti, jossa ovat mukana Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos (1.1.2015 lähtien Luonnonvarakeskus), Luonnontieteellinen keskusmuseo, Suomen ympäristökeskus ja Metsähallitus sekä suuri määrä vapaaehtoisia lintulaskijoita. Saaristolintuseurannan avulla on tuotettu aikasarjaa saaristolintujen pesimäkantojen vuotuisista muutoksista.


Luonnonvarakeskus I Love Gulf of Finland Gulf of Finland - Year 2014