Seikkaile
Suomenlahti-tiedon parissa

Tietoiskut

11

Kestävä kalastus on ekoteko

Kestävä kalastus on ekoteko

Kestävä kalastus on ekologisesti järkevä tapa tuottaa ravintoa ihmisille. Kalastus on kestävää, kun se ei heikennä kalakantojen tuottoa pitkällä aikavälillä eikä aiheuta muulle ekosysteemille merkittäviä haittavaikutuksia.


13

Äärimmäisen uhanalainen meritaimen

Äärimmäisen uhanalainen meritaimen

Vuonna 2010 tehdyssä Suomen eliölajien uhanalaisuusarvioinnissa meritaimenen luokitusta kiristettiin erittäin uhanalaisesta äärimmäisen uhanalaiseksi lajiksi. Seuraava luokka on ”Luonnosta hävinnyt”.


32

Merilintuja uhkaavat onnettomuudet ja häirintä

Merilintuja uhkaavat onnettomuudet ja häirintä

Suomenlahden merilintukantojen uhkia ovat mahdolliset öljyonnettomuudet ja pesimäaikainen häirintä. Suomenlahti on merkittävä öljynkuljetusreitti ja kuljetusten määrän kasvu jatkuu, joten myös öljyonnettomuuksien riskit kasvavat. Myös vilkastunut moottoriveneliikenne Suomenlahdella aiheuttaa häiriöitä merilinnuille etenkin pesimäaikana.


29

Voitto-halli, Itämeren kruiseri

Voitto-halli, Itämeren kruiseri

Vaikka hylkeiden tiedetään liikkuvan paljon, Voitto-halli yllätti tutkijatkin ennennäkemättömän pitkällä matkallaan. Voitto on yksi GPS-seuratuista hylkeistä Itämerellä ja sen liikkumista seurattiin 16.9.2011 - 10.3.2012 välisenä aikana.


15

Virolaisille ammattikalastajille suurin saalis Suomenlahdelta

Virolaisille ammattikalastajille suurin saalis Suomenlahdelta

Suomenlahdella kalastaa pääasiassa virolaisia, suomalaisia ja venäläisiä ammatti- ja vapaa-ajankalastajia.   Ammattikalastuksen tärkeimmät saalislajit ovat kilohaili ja silakka. Taloudellisesti merkittäviä ammattikalastuksen lajeja ovat myös kuha, ahven, siika, lohi, taimen ja hauki.


16

Suomenlahdella kalastaa yli 100 000 suomalaista vapaa-ajankalastajaa

Suomenlahdella kalastaa yli 100 000 suomalaista vapaa-ajankalastajaa

Suomenlahdella kalasti vuonna 2012 noin 120 000 suomalaista. Kalastajia oli 80 000 asuntokunnasta. Vapaa-ajankalastajien tärkeimmät saalislajit Suomenlahdella vuonna 2012 olivat silakka, kuha, ahven ja hauki. Tärkeimmät saalislajit vaihtelevat vuosittain.


19

Vieraslajit muuttavat ekosysteemiä

Vieraslajit muuttavat ekosysteemiä

Vieraslajit ovat uusille alueille tarkoituksella tai tahattomasti päässeitä lajeja. Vieraslajien aiheuttamien haittojen takia niiden asettumista uusille alueille pidetään uhkana ekosysteemille ja luonnon monimuotoisuudelle. Uudessa ympäristössä vierailla lajeilla ei useinkaan ole riittävästi vihollisia, loisia tai sairauksia, jotta lisääntyvä kanta pysyisi kurissa ja tällöin alkuperäiset lajit monesti joutuvat kärsimään.


06

Vesiviljely on vastuullista ja ekotehokas tapa tuottaa ravintoa

Vesiviljely on vastuullista ja ekotehokas tapa tuottaa ravintoa

Kasvava ihmiskunta tarvitsee lisää ruokaa. Ruoantuotannon suurin lisäpotentiaali on vesiviljelyssä ja kasvatetut lohikalat ovat yksi terveellisimmistä elintarvikkeista.


10

Hylkeet ja kalastajat käyvät samoilla apajilla

Hylkeet ja kalastajat käyvät samoilla apajilla

Hyljekantojen runsastumisen myötä myös niiden aiheuttamat vahingot kalastukselle ja kalankasvatukselle ovat lisääntyneet. Erityisesti halli (harmaahylje) aiheuttaa runsaasti vahinkoja rannikkokalastukselle. Hylkeiden aiheuttamat yleisimmät vahingot muodostuvat menetetystä saaliista - kokonaan syödyt ja vioitetut kalat - ja rikkoontuneista pyydyksistä.


04

Rengastusaineistot avuksi Itämeren tilan seurantaan

Rengastusaineistot avuksi Itämeren tilan seurantaan

EU:n meristrategiadirektiivi edellyttää, että merilintuja käytetään tulevaisuudessa merialueiden tilan seurannoissa. Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksessa (1.1.2015 Luonnonvarakeskus) selvitettiin, soveltuvatko itäisellä Suomenlahdella viime aikoina havaittujen ruokkilintujen joukkokuolemien esiintyminen merialueen tilan yhdeksi indikaattoriksi.


Näytä lisää tietoiskuja
Luonnonvarakeskus I Love Gulf of Finland Gulf of Finland - Year 2014