20

Kalaistutuksilla elvytetään uhanalaisia kalakantoja

Kalaistutuksilla elvytetään uhanalaisia kalakantoja Sopimuskasvatuskalojen istutusta.

Luonnonvarakeskus tekee vuosittain kalaistutuksia, joiden tarkoituksena on säilyttää ja elvyttää uhanalaisia kalakantoja.

Faktaa

RKTL:n (1.1.2015 lähtien Luonnonvarakeskus) tekemissä istutuksissa käytettävät poikaset on tuotettu sopimuskasvatuksella yksityisissä kalanviljelylaitoksissa ja kaikki poikaset on kasvatettu tutkimuslaitoksen tuottamasta mädistä. Eri kalalajien ja kalakantojen vuosittaiset istutusmäärät vaihtelevat viljelymenestyksen mukaan.

Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos istutti keväällä 2014 noin 158 000 lohen, järvilohen ja meritaimenen 1-vuotiasta poikasta sekä noin 360 000 vaelluspoikasta. Kaikki lohen (220 000), meritaimenen (171 500) ja järvitaimenen (20 000) poikaset on merkitty rasvaeväleikkauksella.

Selkä- ja Saaristomeren sekä Suomenlahden istutukset huhti–toukokuussa 2014:

  • lohen vaelluspoikasia 170 000 kpl
  • meritaimenen jokipoikasia 20 000 kpl ja vaelluspoikasia 26 000 kpl

 

Suomenlahden lohi- ja meritaimenistutukset:

Tutkimuslaitoksen istutukset kohdistetaan jokialueille ja jokisuihin ja niillä pyritään vahvistamaan lohen ja äärimmäisen uhanalaisen meritaimenen kantojen lisääntymistä luonnossa.

Ingarskilanjoki (23.4.)

  • 9 000 Ingarskilanjoen meritaimenen vaelluspoikasta

Mustionjoki (6.5.)

  • 10 000 nevanlohen vaelluspoikasta

Kymijoki (6.-7.5.)

  • 94 000 nevanlohen vaelluspoikasta

Kuvat: Juha-Pekka Turkka


Kerro tietoiskusta muillekin

FB T in
G+ P

Tietoa ja toimintaa

75

Voidaanko uhanalaiset meri- ja järvitaimenkantamme vielä pelastaa?

Voidaanko uhanalaiset meri- ja järvitaimenkantamme vielä pelastaa?

Itämeren jäljellä olevat harvat suomalaiset meritaimenkannat ovat henkitoreissaan, kun taas naapurimaissa taimenkannat voivat hyvin ja niitä voidaan kalastaa ilman suurempaa huolta lisääntymisen vaarantumisesta. Eteläisen Suomen järvitaimenten historialliset kutu- ja pyyntipaikat puolestaan ovat voimatalousrakentamisen ja tukinuiton jäljiltä edelleen vain varjo entisestä, jo osin tarunhohtoisista pyyntitarinoista. Näin on vaikka huolta taimenkantojemme tilasta on kannettu jo vuosikymmeniä.


Luonnonvarakeskus I Love Gulf of Finland Gulf of Finland - Year 2014