06

Vesiviljely on vastuullista ja ekotehokas tapa tuottaa ravintoa

Vesiviljely on vastuullista ja ekotehokas tapa tuottaa ravintoa Kirjolohenviljelyn verkkoallas Saaristomerellä.

Kasvava ihmiskunta tarvitsee lisää ruokaa. Ruoantuotannon suurin lisäpotentiaali on vesiviljelyssä ja kasvatetut lohikalat ovat yksi terveellisimmistä elintarvikkeista.

Faktaa

Vesiviljelyn ympäristöystävällisyyttä Suomessa tukee sen säännöstelty ja tarkka valvonta. Kasvatetun kirjolohen hiilijalanjälki on keskimäärin vain kuudesosa naudanlihan hiilijalanjäljestä. Sian- ja broilerinlihaan verrattuna kirjolohifileen hiilijalanjälki on parhaimmillaan puolet pienempi. Kala tuottaa samalla rehumäärällä kolme kertaa enemmän ihmisravintoa kuin sika tai kana, koska kala ei tarvitse rehun energiaa itsensä lämmittämiseen, jäähdyttämiseen tai pystyssä pitämiseen.

Suomessa viljellään kirjolohta ja vähäisesti siikaa.

Vesiviljely on ainoa toimiala joka on päässyt Itämeren suojelukomission HELCOMin asettamiin ympäristötavoitteisiin. Lisäksi vesiviljely saavutti ainoana toimialana vuosien 1996-2005 vesiensuojelun tavoiteohjelmaan kirjatun ympäristökuormituksen vähentämistavoitteet.

"Lachsfarm1" by Plenz - Oma teos. Licensed under CC BY-SA 3.0 via Wikimedia Commons.

Kuva: Nuori Siika, Lauri Urho
Ympäristökuormitus

-60%

Viljelytekniikan, rehujen ja ruokintamenetelmien kehittymisen myötä vesiviljelyn ympäristökuormitus on laskenut yli 60 % viimeisten kolmenkymmenen vuoden aikana

Vesiviljely lukuina

Vesiviljelyn tuotannon määrä vuodessa

500 000 - 600 000 kg


Kerro tietoiskusta muillekin

FB T in
G+ P

Tietoa ja toimintaa

61

Kirjolohi ui myös rypsiöljyllä

Kirjolohi ui myös rypsiöljyllä

Kirjolohta on totuttu ruokkimaan kalliilla ulkomaisella kalaöljyllä. RKTL:n (1.1.2015 lähtien Luonnonvarakeskus) johtama tutkimus osoitti, että kalan ravinto voidaan korvata osittain suomalaisella rypsiöljyllä ilman että kalan ravintoarvo siitä juuri laskee.


Luonnonvarakeskus I Love Gulf of Finland Gulf of Finland - Year 2014