05

Alkuperäisten kalakantojen ylläpito tukeutuu ajanmukaiseen tutkimukseen

Alkuperäisten kalakantojen ylläpito tukeutuu ajanmukaiseen tutkimukseen

Luonnonvarakeskuksen vesiviljelyn tehtävänä on säilyttää Suomen arvokalakannat ja niiden monimuotoisuus viljelyn keinoin silloin, kun muut säilytyskeinot eivät sitä turvaa. Myös kalanviljelyelinkeinon edellytysten kehittäminen kuuluu vesiviljelyn tehtäviin.

Faktaa

Kalanviljelylaitokset ylläpitävät alkuperäisiä kalakantoja ajanmukaiseen tutkimukseen tukeutuen. Laitokset tuottavat emokalanviljelyllä taustaltaan tunnettua mätiä ja pikkupoikasia jatkokasvatukseen, ja lisäksi tuotetaan muita viljelytuotteita sekä asiantuntijapalveluita, joilla parannetaan kalastusmahdollisuuksia ja edistetään kalanviljelyelinkeinon kehittymistä.

Viljelyssä on 12 alkuperäistä kotimaista kalalajia tai -muotoa. Vesistökohtaisia, erilaistuneita kantoja on yhteensä useita kymmeniä. Lisäksi laitoksille on tallennettu, on tuotannossa tai jalostustoiminnan piirissä joitakin ulkomailta tuotuja lajeja. Tärkeimpien kantojen säilyttämistä varmistaa maitipankki.

Nykyaikaisissa kalanviljelylaitoksissa on hyvät valmiudet tutkimusyhteistyöhön. Kansainvälisissä yhteyksissä hyödynnetään suomalaista viljelyosaamista maailmanlaajuisesti.

Kuvat: Juha-Pekka TurkkaKerro tutkimuksesta muillekin

FB T in
G+ P

Tietoiskut

26

Hylkeet liikkuvat pitkiä matkoja

Hylkeet liikkuvat pitkiä matkoja

Tietoa hylkeiden liikkumisesta saadaan GPS-seurannalla.


13

Äärimmäisen uhanalainen meritaimen

Äärimmäisen uhanalainen meritaimen

Vuonna 2010 tehdyssä Suomen eliölajien uhanalaisuusarvioinnissa meritaimenen luokitusta kiristettiin erittäin uhanalaisesta äärimmäisen uhanalaiseksi lajiksi. Seuraava luokka on ”Luonnosta hävinnyt”.


Luonnonvarakeskus I Love Gulf of Finland Gulf of Finland - Year 2014