60

Aranda troolasi tietoa silakkakannoista

Aranda troolasi tietoa silakkakannoista

RKTL:n (1.1.2015 lähtien Luonnonvarakeskus) tutkijat seilasivat syys-lokakuussa 2013 Itämerellä Suomen ympäristökeskuksen merentutkimusalus Arandalla. Uusinta tietoa silakkakantojen tilasta kerättiin yhteistyössä kalastajien kanssa.

Faktaa

EU edellyttää Itämeren silakkaa hyödyntäviltä valtioilta kantojen vuosittaista seurantaa kaikuluotausmenetelmällä. Kaikuluotaamalla mitataan silakan ja kilohailin kokonaisbiomassa. Suomen talousvyöhykkeen kantoja on tutkittu tällä menetelmällä vuodesta 2006 lähtien.

Myös Kansainvälinen merentutkimusneuvosto ICES edellyttää, että kannoista kerätään tieteellistä tietoa. Tieteellinen työ on mittava, sillä jokaiselta Suomen talousvyöhykkeen 30 meripeninkulman ruudulta Selkämerellä, Itämeren pääaltaalla ja Suomenlahdella kerätään kaksi troolinäytettä.

Silakalla menee paremmin Selkämerellä kuin Suomenlahdella

Itämeren pääaltaan silakkakanta on yhä pitkäaikaisen keskiarvon alapuolella, vaikka onkin vahvistunut 2000-luvun alkuun verrattuna. Selkämerellä silakat ovat hyvinvoivia, lisääntyminen näyttää onnistuneen ja joukossa on myös isoja yksilöitä. Selkämerellä silakan kunto on nyt parempi kuin Suomenlahdella, mutta tilanne voi johtua rehevöitymisestä. Meressä on runsaasti ravintoa ja silakka voi hyötyä huonosta kehityskulusta. Vielä ei pystytä ennustamaan, miten pitkään rehevöityminen auttaa silakkaa.

Keskeistä on, että kantojen tilaa seurataan ja kalastus mitoitetaan niissä tapahtuvien muutosten mukaisesti.


Lyhennelmä RKTL:n asiakaslehti Apajassa 2/2013 julkaistusta jutusta, alkuperäisen jutun kirjoittaja: Marjatta Sihvonen

Artikkeli kokonaisuudessaan Apajassa (Flash-verkkolehti): Aranda troolasi tietoa silakkakannoista


Aranda Helsinki 2010-01-01" by MattiPaavola - Oma teos. Licensed under CC BY-SA 3.0 via Wikimedia Commons

"Räim" by Olev Mihkelmaa, olev.ee - Oma teos. Licensed under CC BY-SA 3.0 via Wikimedia Commons.


Linkit

Mta Arandan matkaohjelma 2014


Kerro tutkimuksesta muillekin

FB T in
G+ P

Tietoiskut

16

Suomenlahdella kalastaa yli 100 000 suomalaista vapaa-ajankalastajaa

Suomenlahdella kalastaa yli 100 000 suomalaista vapaa-ajankalastajaa

Suomenlahdella kalasti vuonna 2012 noin 120 000 suomalaista. Kalastajia oli 80 000 asuntokunnasta. Vapaa-ajankalastajien tärkeimmät saalislajit Suomenlahdella vuonna 2012 olivat silakka, kuha, ahven ja hauki. Tärkeimmät saalislajit vaihtelevat vuosittain.


04

Rengastusaineistot avuksi Itämeren tilan seurantaan

Rengastusaineistot avuksi Itämeren tilan seurantaan

EU:n meristrategiadirektiivi edellyttää, että merilintuja käytetään tulevaisuudessa merialueiden tilan seurannoissa. Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksessa (1.1.2015 Luonnonvarakeskus) selvitettiin, soveltuvatko itäisellä Suomenlahdella viime aikoina havaittujen ruokkilintujen joukkokuolemien esiintyminen merialueen tilan yhdeksi indikaattoriksi.


Luonnonvarakeskus I Love Gulf of Finland Gulf of Finland - Year 2014